برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان به همراه نهار

350,000

ریال

دانشجویان بدون نهار

200,000

ریال

ارسال کننده مقاله به همایش

رایگان
این نوع عضویت رایگان است

اساتید

500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

1,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.