بیانیه اختتامیه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی «تشکیل دبیرخانه دائمی همایش فرهنگ و تکنولوژی با همکاری دانشگاه شریف، تهران و باقرالعلوم(ع) قم
24 اردیبهشت 1393
بیانیه اختتامیه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی
«تشکیل دبیرخانه دائمی همایش فرهنگ و تکنولوژی با همکاری دانشگاه شریف، تهران و باقرالعلوم(ع) قم

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه اختتامیه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی

 

1- پس از برگزاری موفق اولین همایش ملی "فرهنگ و تکنولوژی" در دانشگاه صنعتی شریف که با استقبال علاقه‌مندان مواجه گردید با طرح نظرات متفکرین و صاحب‌نظران این حوزه، ضرورت پرداخت به ابعاد، ریشه‌ها و پیامد‌های فرهنگی تکنولوژی هرچه بیشتر خود را عیان نمود.

2 - در حقیقت، آنچه انگیزه‌ی اصلی برگزاری این همایش بود و پس از برگزاری آن و طرح نظرات صاحب‌نظران، بیش از پیش قوت گرفت، ضرورت توجه و پرداخت به نقش دو سویه‌ی فرهنگ و تکنولوژی در اثرگذاری بر یکدیگر بود، مسئله‌ای که به علت شکاف موجود میان صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ و علوم انسانی و متخصصین حوزه‌ی تکنولوژی در جامعه‌ی ما، مورد غفلت و بی‌مهری قرار دارد. این شکاف و بی‌توجهی در جامعه‌‌ی ما در حالیست که پیش‌برندگان اصلی تکنولوژی در دنیای امروز به ابعاد و نتایج وسیع فرهنگی تکنولوژی بیش از پیش واقف گشته و ضرورت پرداخت فرهنگی به تکنولوژی را هرچه بیشتر دریافته‌اند.

3- بر اساس این نگاه و نیاز حیاتی جامعه‌ی ما در مواجهه‌ی صحیح با تکنولوژی، لزوم ایجاد نهادی متشکل از صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ و علوم انسانی و همچنین متخصصین حوزه‌ی تکنولوژی هرچه بیشتر احساس می‌گردد. بر این اساس برآنیم تا با پیوند میان صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ و تکنولوژی دبیرخانه‌ی دائمی فرهنگ و تکنولوژی را به حول و قوه‌ی الهی در دانشگاه صنعتی شریف ایجاد نماییم.

4- این دبیرخانه بر اساس توافق انجام شده میان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه باقرالعلوم قم، بر آنست تا با شناختی عمیق از ماهیت و ریشه‌های فرهنگی علم و تکنولوژی، اثرات فرهنگی آن بر جامعه و نسبت میان آن با ارزش‌های دینی و ملی جامعه‌ی خود، بستر لازم برای درک ابعاد فرهنگی تکنولوژی و نهایتا زمینه‌سازی برای سیاست‌گذاری هدفمند و صحیح در رابطه با تکنولوژی در جامعه‌ی خویش را فراهم آورد.

5- بدین وسیله‌ از همه‌ی افراد و نهاد‌های علاقه‌مند به همکاری با این دبیرخانه دعوت می‌گردد تا از طریق اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف آمادگی و نظرات خود در این رابطه را اعلام نموده و ما را در این مهم یاری رسانند.