مصطفی تقوی: نظام تکنیکی موجود مبتنی بر ارزش های سرمایه داری است / باید به نظام تکنیکی مبتنی بر ارزش دینی برسیم.
22 اردیبهشت 1393
مصطفی تقوی: نظام تکنیکی موجود مبتنی بر ارزش های سرمایه داری است / باید به نظام تکنیکی مبتنی بر ارزش دینی برسیم.

دکتر مصطفی تقوی عضو هیئت علمی فلسفه علم دانشگاه شریف در سخنرانی پیرامون "تاملی در رابطه دین و تکنولوژی" با اشاره به توسعه کورکورانه تکنولوژی در کشور، استمرار برگزاری  این همایش ها را ضروری دانست.

این استاد دانشگاه شریف در ابتدای سخنرانی خود گفت: اگر بخواهیم به نگاه بومی توجه داشته باشیم قطعا باید دین را مورد نظر قرار دهیم، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تکنولوژی تحت تاثیر مبانی شناختی و هنجاری است این موضوع را در 3 مقام می توان مشاهده کرد:

1)        در تمدن های مختلف فهم و مواجهه متفاوتی با واقعیات و مسائل وجود داشته است و بدون مطالعات تمدنی فهم این موضوع دشوار است.

2)        از سویی دیگر در مقام چینش مفاهیم و ابزارها نیز مبانی شناختی و هنجاری تاثیرگذار هستند.

3)        امر دیگری که تحت تاثیر مبانی شناختی و هنجاری است سیستم های اجتماعی و تکنیکی است. در کشور ما با در نظر نگرفتن سیستم های اجتماعی و تکنیکی با مسائلی مانند دریاچه ارومیه و سدسازی های متعدد روبرو هستیم که موجب فجایع طبیعی می شود.

 

تقوی با بیان این موضوع که نظام تکنیکی موجود مبتنی بر ارزش های سرمایه داری است افزود: می توان با توجه به سه مقام بیان شده تحت تاثیر نظام ارزشی دینی عمل کرد و نظام تکنیکی مبتنی بر ارزش دینی ایجاد کرد.

وی در ادامه بیان داشت: در بحث دین گرایی باید بین سه مقام تفکیک قایل شد. مقام دفاع فلسفی از امکان پذیری  نظام تکنیکی دینی، مقام دوم پا فراتر گذاشتن از استدلال های فلسفی است؛ که باید مورد کاوی هایی انجام دهیم در نشان دادن نظام تکنیکی که تحت تاثیر از نظام ارزشی دینی است. در این مرحله به عمل نزدیک می شویم. مقام سوم مقامی است که نظام تکنیکی دینی ایجاد می کنیم که معلوم نیست 200 سال یا 400 سال طول بکشد... .

 نظام تکنیکی تجلی مادی و اجتماعی دارد و این تجلی مادی و اجتماعی تحت تاثیر نظام ارزشی حاکم عمل می کند.

استاد فلسفه علم دانشگاه شریف در پایان تاکید کرد: ما نباید بحث دینی گرایی را مسخره کنیم و بحث دین گرایی را به بحث های فلسفی تقلیل ندهیم. عمده کار انضمامی شدن مبانی شناختی_ هنجاری دینی در عرصه عمل است که ممکن است سالیان درازی طول بکشد و فاصله زیادی با تجلی کامل نظام تکنیکی دینی داریم، اما باید به این چشم انداز توجه داشت و نباید با پیچیده انگاری مسایل از رسیدن به این چشم انداز باز ماند.