حسن بنیانیان: نخبگان جامعه ما در زندان نامرئی غرب به سر می برند
22 اردیبهشت 1393
حسن بنیانیان: نخبگان جامعه ما در زندان نامرئی غرب به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «فرهنگ و تکنولوژی؛ درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن» یکشنبه 21 اردیبهشت به مدت 2 روز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در بخش سوم این همایش که به موضوع «جمهوری اسلامی و چالش توسعه گرایی غیرفرهنگی» اختصاص داشت، دکتر حسن بنیانیان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس موسسه پیوست نگاری فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ارائه مقاله خود با عنوان «رسالت فراموش شده استعدادهای درخشان در نظام سازی اسلامی» پرداخت.

وی در ابتدا خاطر نشان کرد: ما همواره یکدیگر را از شعار دادن بر حضر می کنیم و از اینکه کسی مطلبی را مدام تکرار کند انتقاد داریم در حالی که علت مخالفت های ما با شعار این است که شعار‌دهنده راه حل ندارد، در حالی که ما عصاره اهداف انقلابمان را در چند شعار مطرح کردیم. پس شعار بد نیست اگر با راه حل همراه باشد.

دکتر بنیانیان در ادامه تاکید کرد:اگر بخواهیم جامعه اسلامی در روند توسعه اقتصادی خود معنویت را هم ارتقاء بخشد، باید درون آن هم اتفاقاتی بیافتد یعنی مثلا همان بانک باید به صورتی عمل کند، که کارمندان از گرایش های اخلاقی دوری نکنند. به این نوع برنامه ریزی، «مهندسی فرهنگی» می گویند که به اصلاح پیامدهای فرهنگی نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی می پردازد. اگر نظام‌های غربی را عینا در یک جامعه ای مثل ایران وارد کنید، جامعه پر از تضاد می شود و به دنبال آن پیشرفت نیز دچار مشکل خواهد شد باید از ریشه های اعتقادی یک جامعه، نظریه های سیاسی، اقتصادی و... را طراحی کرد تا محصول پیشرفت بدست آید.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما برای طراحی و استقرار نظام های اسلامی و اجرایی دچار یکسری موانع فرهنگی هستیم یعنی نخبگان جامعه ما در زندان نامرئی غرب به سر می برند. اولین مانع فرهنگی این است که ما دچار شیفتگی بلندمدت نسبت به غرب هستیم و به تدریج این شیفتگی عمق بیشتری پیدا کرده است. در کنار آن مساله نظام های استقرار یافته غربی است که این دو یکدیگر را تقویت می کنند. بنابراین ظاهر جوان‌پسند غرب و درآمدهای نفتی هم وجود دارد ضمن اینکه فناوری غرب عمدتا در خدمت توسعه شهوت و نیازهای حیوانی است. به هر حال با وجود این 5 مانع عمده نخبگان ما در زندان به سر می برند که باید برای حل این مساله فکری کرد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: یکی از مصیبت های جوامع توسعه نیافته این است که مدت ها است که استعدادهای درخشانشان را به حوزه های ساده تر می فرستند و این مصیبتی است که صد سال ایران را گرفتار کرده است. وقتی چنین پدیده ای در یک جامعه اتفاق می افتد سلسله مراتب جامعه به گونه ای چیده می شود که مدیریت عمومی کشور بسیار ضعیف خواهد شد ما هیچ چاره ای جز وحدت علم و دین در جامعه اسلامی نداریم؛ نه دین حداقلی برای رفع نیازهای فردی که البته همه اینها ارزشمند است، اما ما نیاز به شیخ بهایی هایی داریم که بتوانند بین علم و دین و هنر پیوند ایجاد کنند.

بنیانیان در پایان بر ضرورت پیوند حوزه و دانشگاه و مدیران اجرایی برای دستیابی به تمدن اسلامی تاکید کرد و گفت: آنان که دل در گرو راه شهیدان انقلاب اسلامی دارند و می خواهند در ساخت تمدن اسلامی مشارکت کنند و استعداد و علاقه لازم برای ورود در عرصه علوم انسانی را دارند، تا بیداری کامل نخبگان موجود در صحنه، راه خویش را از رهگذر پیوند مطالعات سازمان یافته دینی با علوم جدید دنبال کنند.