قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
17 اردیبهشت 1393
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات

بدینوسیله به استحضار می رساند مراسم افتتاحیه همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی، صبح روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه در سالن جابربن حیان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد گردید. پذیرش مهمانان راس ساعت 07:30 صبح خواهد بود و این عزیزان می بایست راس ساعت 07:30 در سالن مراسم حضور به هم رسانند.

لازم به توضیح است نویسندگانی که به عنوان نماینده مقاله خود در همایش ثبت نام نموده اند می بایست جهت پذیرش حتما راس ساعت 07:30 صبح روز یکشنبه در محل برگزاری همایش حضور یابند. زمان ارائه مقالات پوستری بعد از مراسم افتتاحیه خواهد بود. گواهینامه مربوط به مقاله در زمان ارائه به نویسنده حاضر اعطا خواهد گردید. به ازای هر مقاله فقط یک گواهینامه در نظر گرفته شده است که نام تمام نویسندگان در آن ذکر گردیده است.