تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 اسفندماه 1392
22 بهمن 1392
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 اسفندماه 1392

بدینوسیله ضمن تشکر از نویسندگانی که خلاصه مقالات خود را در تاریخ مقرر ارسال نمودند، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های واصله، دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال خلاصه مقالات را تا 15 اسفندماه تمدید نمود. لازم به ذکر است این مهلت قابل تمدید نیست و از علاقه مندان به ارسال مقاله خواهشمند است در مهلت تمدید شده اقدامات لازم را انجام دهند.