انتشار مقالات منتخب در فصلنامه علمی - پژوهشی "دانشگاه اسلامی"
09 بهمن 1392
انتشار مقالات منتخب در فصلنامه علمی - پژوهشی "دانشگاه اسلامی"

به اطلاع دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید حوزوی و دانشگاهی علاقه مند به ارسال مقاله می رساند با هماهنگیهای به عمل آمده با حجة الاسلام محمدنژاد مدیر مسئول «فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه اسلامی» و رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شریف، مقالات ارسال شده برگزیده توسط هیئت داوران، امتیاز انتشار در ویژه نامه «فرهنگ و تکنولوژی» این فصلنامه با امیتاز علمی-پژوهشی را بدست خواهند آورد.