برنامه زمانبندی همایش
1393-01-19
برنامه زمانبندی همایشهمایش ملی فرهنگ و تکنولوژی

درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن

 

 

یکشنبه 21 و دوشنبه 22 اردیبهشت

دانشگاه شریف

سالن جابر ابن حیانبخش اول) افتتاحیه: یکشنبه، ساعت 9-10:30

خواسته یا ناخواسته سرنوشت ملت و کشور ما به تکنولوژی گره خورده است. در این میان تکنولوژی همواره امری علمی، فنی، تخصصی، غیرفرهنگی و مستقل از جهان بینی، ایدئولوژی و  ارزشهای مردمان تلقی شده است گویی که تکنولوژی همان چراغ جادوی گمشده همه تمدنهاست که امروز چون سوغاتی بی نظیر با قیمتی گزاف از غرب جهان به شرق جهان آورده می شود و مردمان از هر رنگ و نژاد و مذهب و آیین سخت شیفته آنند. آیا امکان یا بالاتر از آن ضرورتی برای پرسیدن از نسبت تکنولوژی و فرهنگ وجود دارد؟

 

با حضور و سخنرانی

-         دکتر رضا روستاآزاد، ریاست دانشگاه شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه و رییس همایش

-         حجت الاسلام دکتر خسروپناه، ریاست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر علمی همایش

-         دکتر مهدی گلشنی،  چهره ماندگار فیزیک، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

 

بخش دوم) ما و مسأله تکنولوژی: یکشنبه 11:00- 12:30

چنانچه عینک علوم و مهندسی را ازچشم برداشته و از منظری انسانی و اجتماعی و فرهنگی که زیستن انسان را نقطه کانونی فهم خود قرار می دهد به تکنولوژی بنگریم چه خواهیم دید؟ آیا این آغاز مسأله انگیزی تکنولوژی برای ما، مسلمانان و ایرانیان انتهای قرن چهاردهم شمسی، سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نشسته بر میانه راه صدها سال تمدن دینی نیست؟

 

با حضور و سخنرانی

-         دکتر سید حسین نصر (سخنرانی ضبط شده)، صاحب کرسی اسلام شناسی دانشگاه جورج واشنگتن

-         دکتر بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی

-         دکتر مهدی معین زاده، عضو هیئت علمی فلسفه علم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

بخش سوم) جمهوی اسلامی و چالش توسعه گرایی غیرفرهنگی: یکشنبه ساعت 14-15:30

جمهوری اسلامی که صورت عینیت یافته راه تاکنون آمده ی ماست، چنانچه با طراز انقلاب اسلامی که صورت باطنی راه آرمانی ماست سنجیده شود، خود را در چالشی بزرگ می یابد و آن نسبت میان خواست بزرگ و ملی توسعه یافتگی، صنعتی شدن و رشد اقتصادی است و طلب تمدنی تأسیس فرهنگ و جامعه ای متفاوت بر مبنای دین برای تعالی و تکامل الهی فردی و جمعی. چالش «ابزار و متن» یا «سخت افزار و نرم افزار» در لسان رهبر معظم انقلاب که شاید مهمترین چالش پیش روی مسیر پیشرفت اسلامی-ایرانی ماست. جمهوری اسلامی با این چالش چه کرده و چه خواهد کرد؟

 

با حضور و سخنرانی

-         دکتر رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر کنگره علوم انسانی اسلامی

-         دکتر حسن بنیانیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

-         دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

-         دکتر علیرضا شجاعی زند، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

و نشستی با موضوع «آسیب شناسی سیاستگذاری علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی» (یکشنبه ساعت 16-18)

 

با حضور

-         دکتر سیدحبیب الله طباطبائیان(عضو هیئت علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی، رییس انجمن مدیریت تکنولوژی ایران و رییس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری)

-         دکتر احمد نادری(عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رییس سابق جهاد دانشگاهی تهران)

-          دکتر ابراهیم سوزنچی(عضو هیئت علمی مدیریت دانشگاه شریف و رییس پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شریف)

 

بخش چهارم) مبانی فرهنگی تکنولوژی: دوشنبه ساعت 9:30-10:30

رابطه فرهنگ و تکنولوژی رابطه ای دوسویه است. پرسش تحلیلی اول اینست که اگر تکنولوژی مقوله ای فرهنگی و در نسبت با فرهنگ و اندیشه موطن خویش است, این فرهنگ چگونه در تکنولوژی ظهور می یابد؟ به این اعتبار آیا صحیح است که تکنولوژی را به پسوندهای غربی و شرقی و ایرانی و هندی و اسلامی و یهودی و لیبرال و سوسیال متصف کنیم؟

 

با حضور و سخنرانی

-         دکتر علی پایا (سخنرانی ضبط شده)، استاد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

-         دکتر رضا سلیمان حشمت، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

-         دکتر محمدرضا اسدی، رییس گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

-         حجت الاسلام علیرضا پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم

 

بخش پنجم) اسلام و تکنولوژی: دوشنبه ساعت 11-12:30

چنانچه فرهنگ بر تکنولوژی مؤثر است، تأثیر اسلام بر تکنولوژی چگونه خواهد بود؟ آیا اسلام می تواند منادی نوع متفاوتی از ابزارهای تکنولوژیک باشد؟

 

با حضور

-         دکتر جمیله علم الهدی، رییس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی وعضو هیئت علمی فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه شهید بهشتی

-         دکتر محمدعلی مرادی، دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه برلین و عضو انجمن جامعه شناسی ایران

-         دکتر مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی فلسفه علم دانشگاه شریف

-         حجت الاسلام غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

 

 

بخش ششم) نشست های موازی آسیب شناسی تکنولوژی: دوشبنه ساعت 14-16

در ارتباط دو سویه فرهنگ و تکنولوژی اما تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ مشهودتر و توجه به مشکلات و معضلات انسانی و اجتماعی پدید آمده توسط تکنولوژیهای جدید بویژه در میان اندیشمندان غربی هموطن با تکنولوژی متداولتر است. تأثیر صنعت و کارخانه بر انسان، زن و خانواده از قرن هجدهم مورد توجه نقادان فرهنگی غربی قرار داشته و امروز که انقلاب اطلاعاتی تمام وجوه زندگی مردمان را مملو از تکنولوژی نموده است احساس خطرهای جدی را درباره سرنوشت انسان مطرح نموده است.

 

5 نشست آسیب شناختی با حضور صاحب نظران متخصص در هر حوزه، در موضوعات

 

-         آسیب شناسی بنیادین تکنولوژی مدرن (نشست ارائه مقالات شفاهی ارسال شده)

-         تکنولوژی و سبک زندگی (نشست ارائه مقالات شفاهی ارسال شده)

-         انسان، خانواده و سلامت روانی (دبیر نشست: آقای دکتر الله یاری، رییس سازمان نظام روانشناسی)

-         طب جدید و مسأله سلامت (دبیر نشست: دکتر شاه محمدی، پژوهشگر و مدرس طب دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

-         صنعت و مسأله محیط زیست (دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس تیم تحقیقاتی سوختهای زیستی)

 

بخش هفتم) نشست موازی راه آینده: دوشنبه ساعت 14-16

 راه بدیل جمهوری اسلامی در قبال راه رفته‌ی پرمعضل و آزموده غربی چیست؟ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت اگر طرح نوی انقلاب اسلامی در قبال صنعتی شدنِ مقلدانه و دنباله روانه است چگونه به آینده تکنولوژی در ایران می انجامد؟

 

نشست «تکنولوژی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»

-         دبیر نشست: دکتر فاتح راد، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

-         و برخی از اساتید و صاحب نظران حوزه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

 

بخش هشتم) اختتامیه، تکنولوژی و تمدن اسلامی: دوشنبه ساعت 16:30- 18

سرنوشت مسلمان معاصر جداافتاده از سنت و در حسرت مدرن شدن چه خواهد بود؟ چشم انداز پیش روی ما چیست؟ مسیر پرشتاب صنعتی شدن که بویژه توسط نخبگان ما در رشته های فنی و مهندسی دنبال می شود در درنگ فرهنگی خود چه ملاحظاتی را در عزم جدید خود لحاظ خواهد نمود؟ تکنولوژی در افق تمدن اسلامی چه جایگاه و شأنی خواهد داشت؟

 

با حضور و سخنرانی

-         حجتالاسلامدکترپارسانیا،عضوشورایعالیانقلابفرهنگیوهیئتعلمیعلوماجتماعیدانشگاهتهران

-         دکتر داوری اردکانی، چهره ماندگار فلسفه، عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی و رییس فرهنگستان علوم ایران

 

و مراسم تقدیر از مقالات و صاحب نظران برگزیده 


1 2 3 4 5