امکان ثبت نام مجازی همایش بوجود آمد
1393-02-19
امکان ثبت نام مجازی همایش بوجود آمد

طی توافق به عمل آمده با مؤسسه فرهنگی طلوع حق امکان ثبت نام مجازی در همایش فرهنگ و تکنولوژی و دسترسی به پخش زنده آنلاین همایش بوجود آمد.

علاقه مندان جهت ثبت نام مجازی به سایت مؤسسه طلوع حق  http://toluehagh.ir/  مراجعه کنند.

 

ثبت نام مجازی در همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی

1 2 3 4 5