اعلام فهرست مقالات برگزیده
1393-02-17
اعلام فهرست مقالات برگزیده

طی نامه واصله از طرف هیئت داوران همایش فرهنگ و تکنولوژی به دبیرخانه همایش، فهرست 50 مقاله زیر از سوی حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر علمی همایش و حجت الاسلام دکتر محمدنژاد مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی بعنوان مقالات برگزیده اعلام شد. از 163 چکیده مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش، 137 چکیده مورد پذیرش قرار گرفت که از آن میان 84 مقاله کامل به دبیرخانه رسید و از این میان 50 مقاله زیر با داوری فشرده هر مقاله توسط دو داور و جمع بندی نهایی در هیئت داوران انتخاب شدند.

گفتنی است چکیده و اصل مقالات برگزیده با تأیید نویسندگان آن در کتابچه و نرم افزار همایش منتشر و برگزیدگان در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

   لازم به ذکر است تعدادی از همین 50 مقاله به صلاحدید و انتخاب فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی انتخاب و با امتیاز علمی پژوهشی در آن فصلنامه منتشر خواهند شد که فهرست منتخبین آن  متعاقبا پس از همایش اعلام خواهد شد.

 فهرست زیر صرفا بر اساس ترتیب قرار گرفتن مقالات در سایت همایش است و هیچ اولویتی وجود ندارد:

لازم به ذکر است از میان مقالات فوق تعداد 10 مقاله که در جدول زیر درج شده اند به جهت ارائه شفاهی برگزیده شده اند و مابقی به صورت ارائه پوستری برگزیده گشته اند.

مقالات برگزیده جهت ارائه شفاهی:

لازم به ذکر است عزیزانی که مقالات آنها به صورت ارائه پوستری پذیرفته شده است می بایست پوستر مقاله خود را با پیروی از نمونه زیر آماده کرده و پس از چاپ در سایز 50 سانتی متر در 70 سانتی متر، در روز افتتاحیه جهت ارائه همراه خود بیاورند.

 

فرمت تهیه پوستر مقالات

 

1 2 3 4 5