آدرس دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف)، کوچه شهید تیموری، بن بست گوهر، پلاک 2، واحد 10

تلفکس: 5 - 963  28  660 - 021

پست الکترونیک: farhangi@sharif.ir

Refresh Code
1 2 3 4 5