دو دسته اهداف ملی و دانشگاهی برای این همایش متصور است.

اهداف در سطح ملی:

  • توجه دادن افکار نخبگانی جامعه به سوی ابعاد نرم افزاری تمدن اسلامی با توجه به مطالبات سبک زندگی مقام معظم رهبری
  • توجه به نقص رویکردهای یکسویه مهندسی به تکنولوژی و ضرورت تقویت منظرهای فرهنگی در امور تکنولوژیک
  • نگاه انتقادی به ابعاد فرهنگی تکنولوژی جدید و ایجاد گفتمان هویت گرایی و بازگشت به اصالت خودی در توسعه
  • تبیین ضرورت توجه به ملاحظات انسانی و تربیتی اسلام در سیاستگذاری و گزینش تکنولوژی

اهداف دانشگاهی:

  • زمینه سازی پیوند میان رشته های علوم انسانی و فنی و مهندسی در زمینه مسائل کلان کشور از منظر اسلام
  • گسترش رویکرد های فرهنگی جامع نگر در رشته ها و دانشکده های فنی مهندسی
  • سوق دادن تحقیقات و مقالات علوم انسانی به سوی مسائل عینی توسعه علم و فناوری در کشور
  • ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان فنی به رویکرد های کلان تمدنی در حوزه علم و تکنولوژی
1 2 3 4 5